PR eventpro บนสื่อต่างๆ
Privacy Policy Privacy Policy
Term of use Term of use

คุณเป็นใคร?

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะใหญ่ หรือจะเล็ก มาจากไหนไม่สำคัญ ทุกคนก็สามารถเข้ามาใช้งาน eventpro ได้ครับ

» ผู้ใช้ทั่วไป (User) : คุณสามารถค้นหาอีเวนท์ที่คุณสนใจ พร้อมทั้งแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้

ผู้ใช้ทั่วไป

» ผู้จัดงาน (Organizer) : คุณสามารถแนะนำโปรโมทอีเวนท์ของคุณเองง่ายๆ หลากหลายวิธี

ผู้จัดงาน

» ผู้จัดการสถานที่ (Venue owner) : คุณสามารถประชาสัมพันธ์สถานที่ และงานอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในสถานที่ของคุณ

ผู้จัดการสถานที่

» ผู้จัดหาสินค้า / บริการ อีเวนท์ (Supplier) : คุณสามารถประชาสัมพันธ์ บริษัท หรือห้างร้านของคุณได้ ถ้าคุณเป็นผู้จัดหาสินค้า หรือให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเวนท์

Supplier

» นักพัฒนาเว็บ (Web Developer) : คุณสามารถนำข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ eventpro ไปใช้แสดงผลบนเว็บไซต์ของคุณเองได้ ทำให้เว็บคุณน่าสนใจขึ้น

นักพัฒนาเว็บ

» สื่อ (Media Partner) : คุณสามารถนำ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ eventpro ไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของคุณเองแบบเต็มรูปแบบรวมไปถึง engine ในการค้นหาที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

สื่อ
 
 เงิน ด่วน ||| new balance