เข้าสู่ระบบ Sign in สมัครสมาชิก register rss twitter facebook
Sansarn
igo
Advanced Search
คุยกับ i-Go
โดย: bee | Facebook twitter
บีโอไอแฟร์ 2011

บีโอไอแฟร์ 2011 free

วันที่: 05 ม.ค. 55 ถึง 20 ม.ค. 55 

สถานที่: อิมแพ็คเมืองทองธานี

หมวดหมู่: เทคโนโลยี/นวัตกรรม

เว็บไซต์: http://www.boifair2011.com

คำหลัก (Tag): tag ยั่งยืน tag BOI tag บีโอไอแฟร์ tag เศรษฐกิจพอเพียง

 

หลังจากห่างหายไปกว่าทศวรรษ งานมหกรรมแสดงนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ได้กลับมาอีกครั้งกับงาน 
“บีโอไอแฟร์ 2011” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-20 มกราคม 2555 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ “Going Green for the Future”

“บีโอไอแฟร์ 2011” เป็นมหกรรมแสดงนิทรรศการครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

การจัดงานในครั้งนี้ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การแสดงนิทรรศการ “บีโอไอแฟร์ 2011” เป็นการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นด้านการลงทุน ของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีในการเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่าย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

แนวคิด

แนวคิดหลักของงาน “บีโอไอแฟร์ 2011” ภายใต้ รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ “Going Green for the Future” จะสอดคล้องกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้เจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมที่มีความสุขและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การออกแบบแลนด์มาร์คของงาน จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเหนื่อยยากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สถาปัตยกรรมของแลนด์มาร์คซึ่งจะจัดวางอยู่บนทะเลสาบ จะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงหยาดพระเสโทของพระองค์ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกหนแห่งบน
ผืนแผ่นดินไทย

ศาลาศรัทธาศรม (Royal Pavilion) จะจัดแสดงไว้ในมุมที่รับกับแลนด์มาร์ค เพื่อแสดงพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ

สถานที่จัด
 

อิมแพ็คเมืองทองธานี (แจ้งวัฒนะ)
99 ถนนป็อบปูร่า ตำบลบ้านไหม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

 
 
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากผู้จัดงานก่อนอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น 

 
banner
Thnic
DotArai
 เงิน ด่วน ||| new balance