เข้าสู่ระบบ Sign in สมัครสมาชิก register rss twitter facebook
Sansarn
igo
Advanced Search
คุยกับ i-Go
Facebook twitter
งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

วันที่: 16 ธ.ค. 54 ถึง 14 มี.ค. 55 

สถานที่: อุทยานหลวงราชพฤกษ์

หมวดหมู่: สัตว์/ต้นไม้

เว็บไซต์: http://www.thaiticketmajor.com

คำหลัก (Tag): tag จังหวัดเชียงใหม่ tag มหกรรมพืชสวนโลก tag ลดโลกร้อน tag กระเช้าลอยฟ้า tag เฉลิมพระเกียรติฯ tag ราชพฤกษ์ 2554 tag อุทยานหลวงราชพฤกษ์ tag พลังงานแสงอาทิตย์ tag ผีเสื้อเรืองแสง

 

การกลับมาอีกครั้งกับปรากฎการณ์ยิ่งใหญ่ระดับโลก
 
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
 
9 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 
พบกับ 3 ความยิ่งใหญ่ สุดตระการตา
 
- สวนแสงแห่งจินตนาการ ครั้งแรกที่ดวงไฟนับล้านดวง จากพลังงานแสงอาทิตย์กับผีเสื้อเรืองแสง เต้นรำพร้อมเสียงดนตรี
 
- สวนเยาวชนรักษ์โลก นิทรรศการและกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกการลดโลกร้อน และรักธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
 
- กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า ครั้งแรกของกระเช้าลอยฟ้า สูงกว่า 40 เมตร เต็มตากัยจุดชมทิวทัศน์งานพืชสวนโลก ในมุมมองใหม่ที่สวยที่สุด
 
3 วโรกาสเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์
- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
- สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลสมัยที่จะทรงเจริญพระชรมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555
 
พบกับกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำ
 
ทัศนคติสีเขียว ร่วมสร้างสรรค์แนวคิดรักษ์โลก ตระหนักถึงการช่วย กันลดภาวะโลกร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ
Greenitude : Reducing Global Warming to Save Planet Earth and to Improve the Quality to Life
 
- 30 ประเทศจากทั่วโลกร่วมแสดงในสวนนานาชาติทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- 39 สวนเฉลิมพระเกียรติจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน
- การประชุมวิชาการนานาชาติ และภายในประเทศมากมายในหัวข้อที่พลาดไม่ได้
- นิทรรศการด้านพืชสวนและเทคโนโลยีการเกษตรระดับนานาชาติ
- การประกวดด้านพืชสวนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติตลอดระยะเวลา 99 วัน ของการจัดงาน
 
 ความเป็นมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเห็นชอบในการเสนอขอเป็น เจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระดับA2/B1 ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ
(International Asssociation of Horticultural Producers:AIPH) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เสนอโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ต่อคณธรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 อนุมัติให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์รับผิดชอบการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระ เกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชืยงใหม่ พื้นที่รวมประมาณ 470 ไร่ มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555
 
สถานที่แสดง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,
ระยะเวลาการจัดงาน : 99 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
 
ประตูเปิด ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที
จำหน่ายบัตรตั้งแต่ 00 543 เป็นต้นไป
 
บัตรราคา
 
 บัตรประเภทเข้าชมงานครั้งเดียว
• ผู้ใหญ่ คนละ 100 บาท
• เด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 50 บาท
 บัตรประเภทเข้าชมงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง
• ผู้ใหญ่ คนละ 400 บาท 
• เด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 200 บาท
 บัตรประเภทหมู่คณะ 15-50 คน
• ผู้ใหญ่ คนละ 70 บาท
• เด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 30 บาท
 
- เด็กต้องมีความสูงไม่เกิน 100 ซ.ม.
- ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 
เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร
1. เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าชมงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
เปิดรับผู้เข้าชมงานเพียงวันละ 25,000 คนเท่านั้น โดยบัตรทุกใบจะออกโดยการระบุวันเข้าชม
2. บัตรเข้าชมงานประเภทไม่จำกัดจำนวนครั้งจะต้องระบุชื่อผู้ซื้อบนบัตร
3. บัตรเข้าชมงานประเภทหมู่คณะ จะออกบัตรเพียง 1 ใบต่อคณะเท่านั้น
 
การเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
 
การเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554สามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายรูปแบบดังนี้
- ทางเครื่องบิน มีเที่ยวบินสู่เชียงใหม่มากมาย อาทิ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ นกแอร์ แอร์เอเชีย สามารถสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานของสายการบินนั้นๆ หรือกับทางโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว จากต่างประเทศ หรือเมื่อมาถึงประเทศไทย
 
- ทางรถไฟ เครือข่ายรถไฟที่ให้บริการทั่วประเทศไทยนั้นจะใช้กรุงเทพฯ เป็นจุดศูนย์กลาง โดยมีหนึ่งเส้นทางสู่เชียงใหม่
ผู้เดินทางสามารถซื้อตั๋วทุกขบวนรถล่วงหน้าได้ 60 วัน ที่สถานีหลักๆ และที่สำนักงาน สามารถจองตั๋วล่วงหน้าที่สถานีหัวลำโพง ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2225 0300 โทรสาร 0 2225 3801 สายด่วน 1690 หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th
 
- ทางรถโดยสารประจำทาง ถนนที่มุ่งตรงสู่เชียงใหม่นับเป็นทางหลวงที่ทันสมัย นอกจากนี้การเดินทางโดยใช้บริการรถประจำทางปรับอากาศ ในประเทศก็เป็นที่นิยม เช่นกัน โดยสามารถไปขึ้นรถได้ที่สถานี
 
ขนส่งสายเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
 
0 2936 2841 – 48 หรือ Call Center 0 2576 5599
 
- ทางรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กม.
 
อีกหนึ่งเส้นทางคือ จาก นครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กม.
 
การเดินทางสู่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
 
- โดยรถยนต์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ วิ่งมาทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 108 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สถานที่จัดงานอีกประมาณ 2 กิโลเมตร
 
จากท่าอากาศยานสากลจังหวัดเชียงใหม่ วิ่งเลียบคลองชลประทานมาทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สถานที่จัดงานอีกประมาณ 2 กิโลเมตร
 
- โดยรถขนส่งสาธารณะ ช่วงก่อนพิธีเปิดในเดือนพฤศจิกายน 2554 การเดินทางสู่พื้นที่จัดงานทำได้โดยใช้บริการแท็กซี่หรือรถสองแถวสาธารณะ จากตัวเมืองเชียงใหม่ ระหว่างงานนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2555 จะมีบริการรถรับจ้างสาธารณะจากจุดหลักต่างๆ เช่นโรงแรม สถานีรถไฟ สนามบิน และตัวเมืองเชียงใหม่มายังสถานที่จัดงาน หรือจากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ มาถึงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม พระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
 
ที่พักในระหว่างการจัดงาน : มีโรงแรมที่พักในทุกระดับราคา กว่า 418 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่
ที่พร้อมให้บริการกับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน
สถานที่จัด
 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ()
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่

 
 
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากผู้จัดงานก่อนอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น 

 
banner
banner
Thnic
DotArai
D+ PLUS
Thai-g
 เงิน ด่วน ||| new balance