เข้าสู่ระบบ Sign in สมัครสมาชิก register rss twitter facebook
Sansarn
igo
Advanced Search
คุยกับ i-Go
Facebook twitter
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่: 14 ม.ค. 55 ถึง 15 ม.ค. 55 -  Log Management 
16 ม.ค. 55 ถึง 20 ม.ค. 55 -  Computer Networking Basic 
21 ม.ค. 55 ถึง 22 ม.ค. 55 - Network Monitoring 
21 ม.ค. 55 ถึง 22 ม.ค. 55 - เทคนิคการถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล 
23 ม.ค. 55 ถึง 03 ก.พ. 55 -  การตกแต่งภาพในชีวิตประจำวัน ด้วยโปรแกรม Photoshop CS 5 
23 ม.ค. 55 ถึง 03 ก.พ. 55 - การออกแบบกราฟิกและสื่อโฆษณา ด้วยโปรแกรม Illustrator CS 5 
27 ม.ค. 55 ถึง 28 ม.ค. 55 เวลา 08:30 ถึง 17:00
27 ม.ค. 55 ถึง 28 ม.ค. 55 เวลา 08:30 ถึง 17:00
28 ม.ค. 55 ถึง 29 ม.ค. 55 - เทคนิคการถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล  

สถานที่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหมู่: การศึกษา/งานราชการ

เว็บไซต์: http://www.prcmu.cmu.ac.th

คำหลัก (Tag): tag ฝึกอบรม tag คอมพิวเตอร์

 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประจำเดือน มกราคม  2555 ดังนี้

1. Log Management สำหรับผู้ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลการจราจร (traffic log) ทางอินเตอร์เน็ต และข้อมูลการให้บริการ (server log) ตามพรบ.คอมพ์ปี 2550 โดยใช้ Software Open Source บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux ทำการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ (centralized log management)รับรองความถูกต้องของข้อมูล(log integrity) และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น(log analysis)ได้ และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ดูแลระบบสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่  14 - 15 ม.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (Lab CNOC)  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

2. Computer Networking Basic หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ หรือผู้พัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบเครือข่ายพื้นฐาน และต้องการจะศึกษาหรือทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายในเชิงลึก ดูและระบบเครือข่าย ที่มีขนาดใหญ่ หรือมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงหลักการในการออกแบบระบบเครือข่ายดูแลควบคุมระบบเครือข่าย และการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่าย ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่  16 - 20 ม.ค. 2555ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (Lab CNOC)  ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

3. Network Monitoring หลักสูตรสำหรับการสร้างระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับ SNMP Protocol และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบปรับแต่งเอง เพื่อตรวจสอบที่ตรงกับความต้องการของผู้ดูแลระบบมากขึ้นโดยใช้ Cacti ที่เป็น Open Source ที่มีความยืดหยุ่นสูงรวมกับการสร้าง Script แบบปรับแต่งเอง เพื่อตรวจสอบที่ตรงกับความต้องการของผู้ดูแลระบบมากขึ้นพร้อมกับสร้างระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ให้กับผู้ดูแลระบบผ่านทางอีเมล์และ twitter รวมถึงการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาทำแผนผังเครือข่ายแบบตามเวลาจริง ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่  21 - 22 ม.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (Lab CNOC)  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

4. เทคนิคการถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่ 21, 22, 28, 29 มกราคม  2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. มีค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

5. การตกแต่งภาพในชีวิตประจำวัน ด้วยโปรแกรม Photoshop CS 5 โปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการของ Computer Graphics เพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ ทุกกระบวนการ ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่  23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 19.30 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

6. การออกแบบกราฟิกและสื่อโฆษณา ด้วยโปรแกรม Illustrator CS 5  โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสร้างงานเวคเตอร์กราฟิค และสื่อสิ่งพิมพ์ และปัจจุบันยังนำมาประยุกต์ใช้กับงานกราฟิคบนเว็บ lllustrator ยังเป็นโปรแกรมที่ใช้งานที่ง่ายและสะดวกให้กับผู้ใช้งาน จึงทำให้ผู้ใช้ออกแบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่  23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 19.30 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (053)943827 โทรสาร (053)943828 หรือดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่http://www.itsc.cmu.ac.th

สถานที่จัด
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้วยแก้ว)
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

 
 
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากผู้จัดงานก่อนอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น 

 
banner
banner
Thnic
DotArai
D+ PLUS
Thai-g
 เงิน ด่วน ||| new balance