เข้าสู่ระบบ Sign in สมัครสมาชิก register rss twitter facebook
Sansarn
igo
Advanced Search
คุยกับ i-Go
Facebook twitter

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ข้อมูลสำคัญ

ชื่อ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Name The 60th Anniversary Of His Majesty The King s Accession To The Throne International Convention Center

หมวดหมู่ ศูนย์จัดแสดง

Category Convention

URL http://www.psuicc.com

 

ที่ตั้ง

ที่อยู่ ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

Address Punnakan Road, Kho Hong, Hat Yai, Songkhla, 90110

ย่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Area Prince of Songkla University

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 07428 9900-2

เบอร์โทรสาร 07428 9909

ข้อมูลทั่วไป

คำอธิบาย

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีชื่อเดิมว่า ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University International Convention Center: PSUICC) ซึ่งต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 0508/ท 6969 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552 แจ้งเรื่องการขอพระราชทานชื่ออาคารศูนย์ประชุมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดิษฐานที่ป้ายชื่อศูนย์ประชุม

map section
 
 
 
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากเจ้าของสถานที่ก่อนอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น 

 
banner
Thnic
DotArai
D+ PLUS
Thai-g
 เงิน ด่วน ||| new balance